Sverige

Brottsoffer-jour måste stänga

Riksförbundet för sexuellt
likaberättigade, RFSL, måste
stänga sin brottsofferjour.
Staten vill inte längre
ge jouren pengar.
Men det är många som tycker
att jouren behövs.
Brott mot homosexuella
personer har ökat.
Många homosexuella som
blivit utsatta för brott har
ringt till RFSLs jour-telefon
och fått hjälp.

– Vi har mycket samarbete
med brottsofferjouren
och vet hur viktiga de är,
säger länspolismästare Carin Götblad
till tidningen Svenska Dagbladet.

Den som ringer till jouren får
ofta mod att våga ringa till polisen
och anmäla brottet.
Polisen brukar också tipsa
om att jouren finns till dem
som kan behöva stöd efter ett brott.

Staten vill inte ge jouren pengar
för att den inte uppfyller vissa krav.
Kraven säger att jouren ska hjälpa
människor med missbruk,
eller jobba med våld mot kvinnor
och utsatta barn.
RFSLs brottsofferjour arbetar
inte med de frågorna och därför
kan den inte få några pengar.


21 juli 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?