Risk för fler naturkatastrofer

Sverige

Risk för fler naturkatastrofer

De senaste åren har det varit flera
ovanligt stora oväder i Sverige.
Bland annat stormen i januari
och när sjön Vänern svämmade över
för några år sedan.
Vi ska vara beredda på
fler stormar och översvämningar
i framtiden. Det säger
Statens geotekniska institut, SGI,
i en rapport till regeringen.

De närmaste hundra åren kommer
det att bli mycket vanligare att sjöar
och floder svämmar över. Det kommer
att bli varmare i luften. Det blir också
mer regn och snö i norra Sverige.
Dessutom kommer havet att stiga
ungefär en halv meter de närmaste
hundra åren.

Hus som ligger nära vatten kan vara
i fara. När vi bygger hus, vägar och
annat måste vi anpassa oss till att
vädret kommer att förändras,
säger SGI.

Men förändringen kommer att gå
långsamt. Vi hinner förbereda oss,
säger SGI.
Regeringen har startat en utredning
som ska ta reda på vad Sverige måste
göra för att klara av att klimatet
förändras.

Forskarna är inte överens om
varför vädret förändras. Många
tror att det är människans fel.
Vi släpper ut gaser och gifter
i luften som gör att det blir
varmare.


1 juli 2005