Skuldsatta människor kan få hjälp

Sverige

Skuldsatta människor kan få hjälp

Många människor har problem
med sin ekonomi och är skyldiga
stora summor pengar.
De behöver hjälp, tycker
kronofogdemyndigheten.
Kronofogden vill att regeringen skapar
en ombudsman som hjälper dem
som är svårt skuldsatta.
Det skriver tidningen Dagens Nyheter.

Det är kronofogdemyndighetens jobb
att se till att folk med skulder
betalar dem.
Myndigheten säger att många
skuldsatta har andra problem
än just brist på pengar.
Många som är skuldsatta
har psykiska sjukdomar
eller har andra handikapp.
Därför kan de inte klara av
att sköta pengar.


12 juli 2005