Dyslektiker får för lite hjälp i skolan

Sverige

Dyslektiker får för lite hjälp i skolan

Många barn i Sverige har problem
med att läsa och skriva.
Flera undersökningar visar
att problemen har blivit större
de senaste åren.

De flesta barn skulle kunna
få hjälp. Det finns kunskap
om hur barn som har svårt att läsa
och skriva ska kunna lära sig mer.
Men i skolan får de inte
den hjälp de behöver.

– Det verkar inte som om
politikerna förstår problemen.
Vi kräver att lärarna som ska lära
barn läsa och skriva ska få mer
utbildning, säger Mats Myrberg.

Han är professor och ordförande
för årets Nordiska
dyslexi-kongress.
Det är fjärde gången det ordnas
ett stort möte om lässvårigheter
och skrivsvårigheter.
På mötet berättar bland annat
experter om olika sätt
för att hjälpa dyslektiker.

Flera experter är säkra på att barn
som får hjälp tidigt kan bli av med
sina problem att läsa och skriva.
Men då måste skolan bli bättre.


9 augusti 2005