Det blir rättegång mot man som läste porr för barn

Sverige

Det blir rättegång mot man som läste porr för barn

Det är olagligt om en vuxen läser
en sex-berättelse för barn.
Det tycker en åklagare i
Stockholm.
Hon har åtalat en elev på skolan
Dramatiska institutet.
Den vuxne eleven läste en
porr-berättelse för en grupp
dagisbarn.
Eleven var med i ett arbete på
skolan som handlade om barn,
kärlek och sex.
Eleven vill se hur barnen
reagerade när han läste
porr-berättelsen.
En del barn tyckte att den var
äcklig. Andra barn förstod den inte
alls.
Åklagaren tycker att upplösningen
var ett brott. Eleven blir åtalad för
sexuellt ofredande. Det kommer att
bli en rättegång mot honom.


6 oktober 2005