Bättre skydd mot farliga ämnen i EU

Sverige

Centerpartisten Lena Ek är mycket nöjd med EUs förslag till nya regler för farliga ämnen. Foto: Nils Petter Nilsson/PrB

Centerpartisten Lena Ek är mycket nöjd med EUs förslag till nya regler för farliga ämnen. Foto: Nils Petter Nilsson/PrB

Bättre skydd mot farliga ämnen i EU

Politikerna i EU-parlamentet
röstade ja till en ny lag
om kontroll av kemikalier.

Förslaget till ny lag säger
att företagen själva
ska se till att de ämnen
som används inte skadar miljö
eller människor.

Det betyder att många tusen
kemikalier ska testats
och kontrolleras av
företagen. Förut har statliga
myndigheter skött kontrollen.

Centerpartisten Lena Ek
sitter i EU-parlamentet.
Hon är mycket nöjd
med förslaget.

– Det är jättebra.
Nu får vi ett skydd mot
30 tusen kemikalier.
I dag har vi inget skydd alls,
säger hon.

Men alla är inte lika nöjda.
En del tycker att förslaget
borde tvinga företagen att
göra ännu fler och mera
noggranna tester.

Alla svenskar i EU-parlamentet utom
miljöpartisten Carl Schlyter
röstade ändå ja till förslaget.

Lennart Daléus på miljögruppen
Greenpeace är besviken.
Han tycker att förslaget är ganska dåligt

– Det används omkring
hundra tusen kemikalier.
Bara en liten del av dem
kommer att testas och kontrolleras,
säger han.

Industrins chefer är inte
heller helt nöjda. En del av dem
tycker att det blir dyrt
och krångligt för företagen
att testa och kontrollera
så många olika ämnen.

Nu ska de olika EU-ländernas ministrar
säga vad de tycker om förslaget
till nya regler.
De nya reglerna kan börja
gälla i EU-länderna tidigast år 2007.


18 november 2005