Få EU-länder klarar miljömålen

Sverige

Få EU-länder klarar miljömålen

EU-länderna ska minska utsläpp
som skadar miljön.
Länderna är överens om
att minska utsläppen med
åtta procent fram till år 2012.
Det bestämdes på miljömötet
i Kyoto i Japan för några år sedan.

Men flera av länderna i EU
kommer att misslyckas
med att nå det målet.
De länder som har bäst chans att klara
målen är Storbritannien och Sverige.
Frankrike, Grekland och Tyskland
har en lite sämre chans
att nå målen.

De andra länderna i EU
klarar inte av att minska
sina utsläpp så mycket som de har lovat.
Det visar en rapport från
det brittiska forskningsinstitutet IPPR.

Sverige har små utsläpp jämfört
med de andra EU-länderna
Sverige släpper inte ut mer
växthusgaser än vi gjorde för
femton år sedan.


28 december 2005