Sverige

Allt fler är hemlösa

Nästan 18 tusen människor
är hemlösa i Sverige.
Det är omkring tretusen
fler än för fem år sedan.
Det visar en undersökning
som Socialstyrlelsen har gjort.

När Socialstyrelsen kallar någon
för hemlös så betyder det inte
alltid att personen sover utomhus.
Det räcker att en person lever
otryggt och måste flytta mellan
olika bostäder. Då kallas den också
för hemlös.

Ungefär en av fem hemlösa
har det riktigt svårt. De bor utomhus,
på campingplatser eller
på något hem för hemlösa.

De flesta hemlösa, tre av fyra, är män.
Men fler och fler kvinnor
blir också hemlösa.
Det har också blivit fler
invandrare bland de hemlösa.

En annan förändring är att det
blir vanligare att hemlösa
har barn som är under arton år.


1 februari 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?