Sverige

Miljoner träd ska planteras

För ett år sedan drog orkanen Gudrun
in över södra Sverige.
Den ställde till med mycket stora skador.
Skog i stora områden fälldes och förstördes i stormen.
Nu föreslår regeringen att skogen ska planteras om.
För en halv miljard kronor ska 250 miljoner träd planteras.
Nästan alla träd som blåste ner var barrträd.
Men när den nya skogen planteras ska lite
fler träd än tidigare vara lövträd.

Men det kommer att ta omkring 60 år
innan skogarna ser ut som de gjorde före stormen.


6 mars 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera