Kortare väntan för familjer som söker asyl

Sverige

Kortare väntan för familjer som söker asyl

Familjer som söker asyl i Sverige
ska inte behöva vänta på svar
i mer än tre månader.
Det tycker migrationsminister Barbro Holmberg.
Men hon säger också att familjerna
först måste samarbeta med migrationsverket
och visa papper på vilka de är.
Det gör de flesta familjer inte i dag.

Den som söker asyl söker om
tillstånd att få stanna i ett land.
Migrationsverket har fått mycket
kritik för att människor som söker
asyl behandlats dåligt.
Barbro Holmberg säger att
en utredning ska ta reda på hur
människor som söker asyl
blir behandlade.
Organisationer som hjälper dem som inte
får stanna att resa hem ska också få
mer pengar.
Det skriver Barbro Holmberg på
Dagens Nyheters debattsida.


27 april 2006