Sverige

Könsstympade flickor glöms bort

– Snart kommer ingen i Sverige
att ha ansvar för de könsstympade
fickorna. Flickor tvingas att lida utan
att någon ser dem.

Det skriver en grupp med bland annat
läkare, barnmorskor och jurister på
DNs debattsida.
Tillsammans har de arbetat
med att ta fram information om
de könsstympade flickorna i Sverige.
De har arbetat åt Socialstyrelsen.
Men i sommar är arbetet slut.
Vem ska då ha ansvaret för flickorna,
undrar gruppen.

Ungefär 28 tusen kvinnor i Sverige kommer
från länder där det är vanligt att flickor
blir könsstympade. Många av dem
var könsstympade när de kom till Sverige.
Andra riskerar att bli det i Sverige eller
i något annat land.

Kvinnlig könsstympning kan göras
på olika sätt. En mindre del eller stora delar
av flickans könsorgan skärs bort.
Sedan syr man ihop kanterna
till en smal öppning.
Könsstympning är farligt.
Det kan bli stora blödningar och infektioner.
Kvinnan kan få svårt att kissa, ha sex,
bli gravid och problem när hon föder barn.

Oftast är det unga flickor som blir könsstympade.
Ingen vet säkert hur vanligt det är att flickor
blir könsstympade i Sverige.
Att göra könsstympning är ett brott.
Men aldrig har någon i Sverige blivit
dömd för brottet.
Det tycker gruppen som arbetat mot
könsstympning är dåligt.

– Det är dags att alla som jobbar med
barn har kunskap om könsstympning.
Socialtjänst, skola och hälso- och sjukvården
har misslyckats om vi inte märker flickor
som kan behöva vår hjälp.


26 maj 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera