Sverige

Svenskar förstår muslimer bättre

Fler och fler svenskar tycker att
det är bra att muslimerna bygger
moskéer i Sverige och att muslimska
kvinnor bär slöja.
Det visar en undersökning från
Integrationsverket.
Undersökningen görs varje år.

Mer än hälften av svenskarna ogillar
fortfarande att muslimska kvinnor bär slöja
på jobbet
Men fler och fler tycker att det
är okej.
Ungefär en tredjedel av de svenskar
som svarade säger att de inte
gillar att moskeer byggs i Sverige.
De som tycker att moskéer ska få
byggas i Sverige har dock blivit fler.

8 SIDOR/TT


9 juni 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera