Sverige

Skatten på fastigheter höjs inte

Den som äger hus och mark
betalar fastighetsskatt.
Hur hög skatten blir beror inte bara på hur stort
och fint hus du själv har.
Skatten beror också på hur
dyra husen i närheten är.
Om du har grannar med dyra hus
och dyra tomter så får du själv betala
en hög fastighetsskatt.

Regeringens finansminister Pär Nuder
säger att fastighetsskatten inte ska höjas.
Människor är oroliga för höjda skatter
och har börjat tvivla på att det är bra
med fastighetsskatter.
Därför höjs inte den skatten.
Regeringen säger att den vill undersöka
alla skatter de närmaste åren och
kanske göra om hela skattesystemet.

Samtidigt säger Pär Nuder att fastighetsskatten
är viktig. Staten behöver de skattepengarna.
De borgerliga partierna vill att fastighetsskatten
ska tas bort. I stället ska alla som har hus och
mark betala en avgift till kommunen.

Många människor har klagat på fastighetsskatten.
Det händer att människor måste sälja sina hus
för att fastighetsskatten blir för dyr.
De har hus i områden som har blivit populära
att bo i och där husen har blivit dyrare och dyrare.
Då har också fastighetsskatten höjts så mycket att
de inte har råd att betala.


8 augusti 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera