Sverige

Forsmarks reaktorer sätts igång

I dag, fredag sätts de två reaktorerna
i kärnkraftverket Forsmark igång igen.
De har stått stilla i två månader.
Reaktorerna gör elström med hjälp
av kärnkraft.
Forsmark har haft fel på sitt
säkerhetssystem och det har funnits
risk för allvarliga olyckor.

Nu säger Statens kärnkraftsinspektion,
SKI, att Forsmark får startas igen.
Men bara om Forsmark skärper
sina regler och ser till att personalen
är noga med säkerheten på kraftverket.

Reaktor 1 i kärnkraftverket i Oskarshamn
har också varit stängt. Den är byggd
på samma sätt som Forsmarks reaktorer.
Oskarshamn 1 kommer inte att
sättas igång förrän i slutet av året.
Reaktorn håller på att byggas om för att
bli säkrare.

8 SIDOR/TT


29 september 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?