Påven i bråk med muslimer

Sverige

Påven i bråk med muslimer

I förra veckan höll påven Benediktus ett tal.
I talet sade påven att muslimer
försöker sprida sin religion med våld.
Påven är den kristna katolska kyrkans ledare.

Muslimer i hela världen blev arga
och upprörda när de fick höra talas om påvens tal.
Ledare för flera muslimska länder har protesterat mot påven.
Muslimska ledare säger att påven är okunnig.

På söndagen bad påven om ursäkt.
Påven sade att han bara berättade
vad en kejsare hade sagt för flera hundra år sedan.

Men i många muslimska länder tycker
inte människor att påvens ursäkt räcker.


18 september 2006