Djurplågeri-film på internet

Sverige

Djurplågeri-film på internet

En sex minuter lång film
som visar djurplågeri har
lagts ut på internet.
Filmen visar hur två unga män
plågar och skjuter ihjäl fåglar
och en katt.
Filmen är inspelad på en gård i Skåne.

I filmen säger en av männen att han
vill hälsa till alla jävla
naturrättsaktivister.
Sedan jagar han ut en katt på gården
och skjuter ihjäl den.
Organisationen Djurens Rätt
har anmält djurplågarna till polisen.

En av männen säger till SVTs Sydnytt
att han förstår att det han gjort är
idiotiskt. Han berättar också att han
har blivit hotad i telefon efter att filmen
visades.

8 SIDOR/TT


3 november 2006