FN fäller Sverige för tortyr

Sverige

FN fäller Sverige för tortyr

Sverige har fällts av Förenta Nationernas
människorätts-kommitté för att ha brutit
mot förbudet mot tortyr.
Felet gjordes när två män som flytt
till Sverige fördes tillbaka till sitt hemland
Egypten. Det hände för fem år sedan.

När männen skickades tillbaka fanns
det risk att de skulle bli torterade i sitt
hemland. Men det struntade Sverige i,
säger FN.

Männen sökte asyl i Sverige.
Direkt efter att de hade fått
veta att de inte fick stanna i Sverige
greps de. De togs till Bromma Flygplats
och där blev de bundna.
Sedan skickades de med ett amerikanskt
CIA-plan tillbaka till Egypten.
Amerikanska agenter hade
kommit till Sverige för att
hjälpa till med utvisningen.

En av männen heter Mohammad Alzery.
2003 släpptes han ur ett egyptiskt fängelse.
Han är inte misstänkt för något brott.
FN vill att Sverige låter honom
komma tillbaka till Sverige och få
pengar i skadestånd.

8 SIDOR/TT


9 november 2006