Sverige

Mildare språkregel på skolan i Landskrona

Gustav Adolfskolan i Landskrona
har infört språkförbud.
Eleverna får bara prata svenska i skolan.
Från början skulle eleverna inte
ens få prata andra språk på rasterna.

Många protesterade mot de hårda reglerna.
De tyckte att det var diskriminering av
elever med invandrarbakgrund.

Nu har skolans chefer ändrat sig.
Det ska vara tillåtet att prata
andra språk på rasterna.
Men på lektionerna får eleverna
bara tala svenska.

8 SIDOR/TT


25 januari 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera