Sverige

Forsmark förbjuds att starta

Kärnkraftverket Forsmark har fått
hård kritik de senaste månaderna.
Det har visat sig att säkerheten
på kraftverket inte fungerat.
För en tid sedan stoppades en av
reaktorerna för att det fanns ett fel
i reaktorn. Just nu är bara en
av de tre reaktorerna igång.

Statens kärnkraftsinspektion SKI
har nu bestämt att Forsmark måste
göra en noggrann kontroll av kraftverkets
reaktorer. Reaktor 1 får bara startas
igen om SKI ger tillstånd till det.
Reaktor 2 får inte starta förrän
Forsmark har kontrollerat reaktorn
och rapporterat till SKI.
Även reaktor 3 måste kontrolleras
inom de närmaste veckorna.

SKI säger i en ny rapport att Forsmarks kontroller
och tester av utrustningen på kraftverket
har varit dåliga.

8 SIDOR/TT


15 februari 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera