Byggjobbare riskerar att få hjärtfel

Sverige

Byggjobbare riskerar att få hjärtfel

Byggnadsarbetare andas ofta
in luft med mycket damm eller
starka ångor från giftiga ämnen.
Den dåliga luften gör att
byggjobbarna riskerar att
dö i hjärtinfarkt.
Det visar en stor svensk
undersökning bland byggjobbare.
Undersökningen startade
på 1970-talet.

Undersökningen visar att
luften för byggjobbarna
inte har blivit bättre sedan
70-talet.
Den dåliga luften kommer från
många olika saker. Det kan
bland annat vara lösningsmedel,
lacker, diesel-rök och damm från
cement och betong.

8 SIDOR/TT


1 mars 2007