Sverige

Det ska bli fler betyg

Regeringen vill ha fler betyg i skolan.
Skolminister Jan Björklund säger
att det är viktigt att få tydliga betyg.
De elever som är stressade av betygen
är ofta stressade för att de är otydliga,
säger han.

Regeringen vill ha fem betyg,
plus två betyg för dem som inte
blir godkända i sin kurs.
Den femgradiga skalan är tänkt att
finnas i hela Europa så småningom.
Det högsta betyget eleven kan få blir A.
Sedan kommer B, C D och E.
De som inte blir godkända kan få antingen
betyget F eller FX. De som får FX
ska kunna läsa extra för att senare bli godkända.

Regeringen vill att de nya betygen ska börja
gälla hösten 2009.

8 SIDOR/TT


16 mars 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?