Sverige

Snusare får dubbelt så ofta cancer

En ny svensk undersökning
visar att snusare dubbelt
så ofta får cancer i bukspottskörteln
än dem som inte snusar eller röker.

Men risken är ändå liten att
en snusare får cancer.
Om man följer tiotusen snusare
i tio år så är det bara åtta
som får cancer, säger forskarna.
Det är också mycket större risk
att den som röker får cancer
i bukspottskörteln.

Forskningen visar också att
det inte verkar vara farligt för
lungorna att snusa.
Den som snusar riskerar inte
att få lungcancer eller muncancer,
som är vanliga sjukdomar bland rökare.

Forskarna har undersökt närmare
trehundra tusen byggnadsarbetare.
Undersökningen började i slutet
av 1970-talet och höll på fram till
2004.


10 maj 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?