Socialdemokraterna vill behålla skatter

Sverige

Socialdemokraterna vill behålla skatter

Strax efter att den borgerliga
regeringen blivit klar med budgeten
kommer socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet
med sina egna förslag.
I budgeten står hur staten ska
använda sina pengar.

Regeringen vill att flera skatter
ska sänkas eller tas bort.
Det vill inte socialdemokraterna.
Socialdemokraterna vill
inte sänka skatten på lön.
Partiet vill ha samma skatt på
löner som före valet.
Partiet vill behålla
förmögenhetsskatten och fastighetsskatten
och ge mer pengar till arbetslösa.

Socialdemokraternas förre finansminister
Pär Nuder tycker att regeringens låga
skatter är orättvisa.
Han säger att regeringen ger mer pengar
till rika och mindre till fattiga.

Vänsterpartiet skulle helst vilja
höja skatten för dem som tjänar
över 30 tusen kronor i månaden.

Miljöpartiet vill också höja skatten
på löner. Men partiet tycker att
pensionärer ska få lägre skatt än de
har i dag. Båda partierna vill ha kvar
skatt på förmögenheter och fastigheter.


3 maj 2007