Dubbelt så många cyklister dödade

Sverige

Dubbelt så många cyklister dödade

Antalet cykelolyckor i Sverige ökar.
Sedan januari i år har sexton cyklister
dödats i trafiken. Det är nästan
dubbelt så många som förra året.

Men det är fler och fler som använder hjälm
när de cyklar. En fjärdedel av alla cyklister
har hjälm. Varje år hamnar 3 500 cyklister
på sjukhus med hjärnskakning. De flesta av
dem har inte haft hjälm.


23 augusti 2007