Sverige

Homosex är synd säger kristen skola

Eleverna på Andreasgymnasiet
i Stockholm får i skolan lära sig
att homosexualitet är fel.
Det är en synd om två människor
av samma kön har sex med varandra,
säger lärarna i den kristna friskolan.

Skolans rektor Margareta Sundbom
tycker inte att det här är något konstigt.
Skolan är kristen och lär ut det
som står i bibeln, menar hon.

– Vi säger att man ska
ha respekt för alla människor och inte behandla någon illa. Men det
betyder inte att allt som alla människor gör är rätt,
säger hon.

Nu ska Skolverket kanske granska undervisningen i Andreasgymnasiet
på nytt.
Alla skolor måste följa reglerna
för vad eleverna ska lära sig i skolan.
Skolan kan förlora sina pengar
om den inte följer reglerna i läroplanen.

8 SIDOR/TT


3 augusti 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?