Ingen strejk på tidningarna

Sverige

Ingen strejk på tidningarna

Det blev ingen strejk på landets tidningar.
Precis innan strejken skulle börja i torsdags
kom fackförbundet SJF och arbetsgivarna
överens om ett nytt löneavtal.
Journalisterna får höjda löner
med omkring tio procent på tre år.

SJFs ledare Agneta Lindblom Hultén
är mycket nöjd med avtalet.
Särskilt nöjd är hon med att
journalister som har låg lön
och har arbetat länge
nu får det bättre.

Journalister som arbetat
femton år och tjänar mindre
än 25 tusen i månaden får extra pengar.
Fram till år 2010 ska de
flesta av dem ha
en lön på minst 25 tusen kronor.

8 SIDOR/TT


31 augusti 2007