Sverige

Svårare för utbrända att få sjukpeng

Människor som har blivit utbrända
på jobbet kan förlora sin sjukpeng.
Reglerna blir strängare.

Det kallas för utbränd när någon
jobbar för hårt och blir sjuk av det.
Utbrända människor tappar all kraft
och lust, de blir ledsna och deprimerade och kan få ont
i kroppen och svårt att sova.
Socialstyrelsen och Försäkringskassan har
gjort om reglerna. Många utbrända
människor ska inte få sjukskriva sig alls.
De nya reglerna ska börja gälla
den 1 oktober.

I dag är utbrända människor i genomsnitt
sjukskrivna i 119 dagar. De nya reglerna säger
att de flesta inte ska få sjukskrivas alls.
Den som har mycket svårt att sova kan få
bli sjukskriven i några veckor.
Den som är allvarligt deprimerad kan bli
sjukskriven i ett halvår. I dag blir allvarligt
deprimerade ofta sjuskrivna ett år.

De nya reglerna är till för att flera människor
ska vara ute och jobba och för att färre människor
ska ta emot sjukpeng av staten.
Försäkringskassan har granskat alla människor
som varit sjukskrivna lång tid.
Trettio tusen av dem måste gå tillbaka till arbetet
eller söka nytt jobb, tycker Försäkringskassan.
Det är en femtedel av de långtidssjukskrivna.

8 SIDOR/TT


10 augusti 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?