Sverige

Många kommuner vill inte ta emot flyktingbarn