Sverige

Svensk Kassaservice stänger många kontor

Företaget Svensk Kassaservice
stänger nära 300 av sina kontor.
Det är kontor i mellanstora
städer som kommer att stänga.

Svensk Kassaservice är ett företag
som ägs av posten.
Företaget har gått väldigt dåligt.

Banken Nordea ska köpa 70
av Svensk Kassaservices kontor.
350 av de anställda på kontoren
kommer att få jobb hos Nordea.

8 SIDOR/TT


2 oktober 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera