Sverige

Skolor övervakar mer

Skolorna i Sverige skyddar sig allt mer.
Bara i år har 104 skolor satt upp nya
övervaknings-kameror och fler väntar
på att få tillstånd. Före 1997 fanns det bara
en enda skola, Tensta gymnasium,
som hade kamera för att kontrollera
elever. I dag är det över tre hundra
skolor som har kameror.

Skolorna har också ökat sitt skydd
genom att hyra in speciella vakter som
går runt inne i skolorna och på gårdarna.
Det blir också mer och mer vanligt
att både personal och elever måste ha
legitimation på sig när de är på skolans område.
En skola planerar även att sätta in en
särskild spärr vid ingången som piper
om eleverna har saker av metall på sig.
Det är för att ingen ska kunna ta med
sig vapen in.

Kamerorna finns för att kunna avslöja
bråk och slagsmål mellan eleverna.
De ska också avslöja om någon som inte
går på skolan är där utan att ha tillåtelse.

8 SIDOR/TT


16 november 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?