Sverige

Energimyndigheten vill att det ska byggas många nya vindkraftverk. Foto: Björn Larsson Ask/Scapix

Energimyndigheten vill att det ska byggas många nya vindkraftverk. Foto: Björn Larsson Ask/Scapix

Sverige kan satsa på vindkraft

I dag har Sverige 800 vindkraftverk.
Om tretton år ska vi ha 6 tusen vindkraftverk.
Det vill Energimyndigheten som föreslår
att Sverige ska satsa mer än planerat på vindkraften.

Vindkraften har flera fördelar.
Den viktigaste är att den är miljövänlig.
En nackdel är att ett vindkraftverk
ger ganska lite el jämfört med
andra sorters kraftverk.
Det behövs många vindkraftverk för
att ersätta till exempel ett kärnkraftverk.

Men Energimyndigheten tycker att miljön
är så viktig att den ändå vill göra satsningen.
Lyckas satsningen kommer i framtiden
tjugo procent av Sveriges energi
att komma från vindkraft.

De flesta vindkraftverken ska byggas
på land. Det är för krångligt och dyrt
att bygga ute i havet.

Energimyndigheten vill att reglerna
för vindkraft ändras.
Det ska bli lättare att få tillstånd
att bygga vindkraftverk.


30 november 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?