Sverige

Risk för fågelinfluensa i Sverige

De senaste veckorna har
det smittsamma viruset
fågelinfluensan kommit tillbaka
till Euorpa.
I Polen och Tyskland, vid kusten
mot Östersjön, har flera
fåglar blivit sjuka.
Risken finns att viruset sprider
sig till den svenska kusten.

Nu ska säkerheten bland de
svenska tamfåglarna bli bättre.
Det blir förbjudet att ha fågelutställningar
och tävlingar med fåglar.
Den som har ankor och gäss måste
hålla dem innanför stängsel.

8 SIDOR/TT


19 december 2007

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera