Sverige

Allt fler klagar på sjukvården

Många svenskar är missnöjda
med sjukvården.
Allt fler klagar på den behandling
de har fått på sjukhus.
Förra året klagade 4525 personer
till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
HSAN. De anmälde att de hade blivit
dåligt behandlade eller fått fel vård.

Anmälningarna till HSAN ökade under 2007.
Det var fyrahundra fler patienter
som var missnöjda än året innan.


3 januari 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera