Fritidsgårdar stoppade skolbränder

Sverige

Fritidsgårdar stoppade skolbränder

Under jullovet har ungdomar
i landet tänt eld på skolor.
Nästan tre skolor i Sverige har
brunnit varje lovdag.
Många gånger har bränderna
startat efter att någon skjutit en
raket in i skolan.

I Södertörn utanför Stockholm
har kommunerna tidigare haft problem
med många skolbränder på loven
när skolorna varit stängda.
I somras testade kommunerna
att ha ungdomsgårdarna öppna
på sommaren.
Den sommaren minskade
skolbränderna med hälften.
Det berättar SVTs nyhetsprogram
Rapport.

Sedan 1990-talet har många
fritidsgårdar stängt.
Björn Björkman på Svenska
Brandskyddsföreningen tror att
många ungdomar har för lite att göra
på fritiden, säger han till Rapport.


7 januari 2008