Sverige

Fler med funktionshinder får jobb

Allt fler svenskar har fått jobb det senaste året.
Sveriges ekonomi har blivit bättre och färre
har varit arbetslösa. Men bland människor
med funktionshinder har det inte sett lika bra ut.
Där har arbetslösheten länge varit hög.
Men i november förra året ändrades det.
Sedan dess har många personer med
funktionshinder fått jobb.

– Det är väldigt positivt, säger Lars Lööw till
tidningen Dagens Nyheter.

Han är utvecklingschef på Samhall och
säger att det finns flera saker som gjort det
lättare för funktionshindrade att få arbete.
Bland annat kan företag som anställer
någon med funktionshinder få ersättning
av staten.

I februari var nitton tusen funktionshindrade
arbetslösa.


13 mars 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera