Sverige

Få barn lever fattigt i Sverige

I Sverige är det inte många barn
som är fattiga. Bara två av hundra barn
lever i familjer som räknas som fattiga.
Däremot är fler barn fattiga under
en kort tid.

Vanligast är att familjer har lite pengar
under en tid när barnen är små.

– Det beror på att ena föräldern är hemma
med barnen och att mamman och
pappan kanske fortfarande pluggar.
Sedan får de bättre och bättre ekonomi. Det säger
ekonomen Matthew Lindquist till Dagens Nyheter.

Minst pengar har de barnfamiljer där både
mamman och pappan är flyktingar.
I den gruppen är arbetslösheten hög
och föräldrarna har därför dåligt med pengar.


11 april 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?