Halva försvaret kan läggas ner

Sverige

Halva försvaret kan läggas ner

Försvaret måste spara pengar. Det har
regeringen bestämt. Bara i år måste
det spara 200 miljoner kronor.
På vilket sätt som besparingarna
ska gå till är inte helt bestämt än.
I mitten av maj ska militärchefen,
Håkan Syrén, skicka in ett förslag till regeringen
om hur pengarna ska sparas.

Antagligen kommer många förband att läggas ner.
Norra Sverige kanske blir utan
flygförband och på flera platser kommer delar
av armén att tas bort. Det skriver tidningen
Svenska Dagbladet.

Under de senaste åren har försvaret
tvingats att spara mycket pengar.
Det har bland annat märkts på att
inte alla 18-åriga män gör lumpen längre.


23 april 2008