Många skolor drogtestar eleverna

Sverige

Många skolor drogtestar eleverna

Fler än 200 svenska skolor drogtestar
sina elever. Ännu fler skolor funderar
på att införa drogtester.
Det visar en undersökning som
Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle, RNS, har gjort.

De flesta skolor testar elever
som de misstänker använder droger.
Men några skolor har också
slumpvisa tester på elever.
Eleverna drogtestas alltså
utan att det finns några misstankar mot dem.

Gymnasieskolorna i Helsingborg har drogtestat
elever på det sättet i flera år.
Både elever och föräldrar tycker att det är ett bra system.
Det säger skolöverläkare Nils Lundin.

Skolorna i Helsingborg tar också
drogtester på elever i grundskolan.
Eleverna i grundskolan testas bara om någon lärare
misstänker att eleven använder droger.

Flera andra kommuner ska börja med
drogtester i grundskolan.

8 SIDOR/TT


15 april 2008