Sverige

Nya nationella prov nästa år

I dag har alla elever i nian nationella prov
i matematik, svenska och engelska.
Nästa år kommer det att bli fler nationella prov.
Regeringen vill också ha prov i biologi, kemi och fysik.
Skolverket ska ta fram de nya proven.

Regeringen tror att betygen blir mer rättvisa med fler nationella prov.
Den tror också att fler elever kommer att bli godkända.
De prov som kommer nästa år
blir bara en test för att se att de blir tillräckligt bra.
De första nya riktiga proven kommer våren 2010.

Redan nästa år måste alla elever
i femman göra nationella prov i matematik,
svenska och engelska.
I dag får varje skola själv bestämma
om de ska göra provet.

Nationella prov betyder att alla elever
i hela landet gör samma prov, samtidigt.
Då kan man jämföra kunskaperna i hela landet.


8 april 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?