Sverige

Färre lärare på fritidshemmen

Det blir fler barn och färre lärare
på skolornas fritids.
Det visar en ny undersökning
som lärarförbundet har gjort.
För femton år sedan var det vanligt
med 18 barn i en grupp.
I dag är det vanligt med grupper med 32 barn.
Samtidigt har det blivit färre
personal. Antalet vuxna på fritids
har minskat till hälften sedan 1990-talet.

Undersökningen visar också
att antalet utbildade fritidspedagoger
har minskat.


13 maj 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?