Sverige

Ingen ubåt på militärens band

För 25 år sedan jagade svenska
krigsfartyg och helikoptrar ubåtar.
De misstänkte att ubåtar från andra länder
gömde sig inne i Stockholms skärgård
för att spionera.

Jakten höll på under lång tid.
Men någon ubåt fångades aldrig.
Militärens experter misstänkte
att ubåtarna kom från Sovjet.
Ett av de starkaste bevisen för att
det fanns spionerande ubåtar nära
Sveriges kust var inspelade ljud.
Militären spelade in ljud från
motorer och propellrar.

Nu har experter på nytt undersökt banden.
De tror inte att ljuden kommer från
en främmande ubåt. De kommer istället
från den svenska båten Amalia.
Ljuden från Amalias motor stämmer exakt
med ljuden på bandet. Amalia var i närheten
av ubåtsjakten 1982.

Om ljuden kommer från Amaila är det
mycket pinsamt för militärerna.
Sverige satsade i många år miljoner på
att bygga upp skydd mot ubåtar.
En av anledningarna var inspelningarna.


20 maj 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?