Sverige

Färre feta barn

Färre barn i Sverige är feta.
Det visar undersökningar bland
landets 4-åringar. Allra tydligast
är förändringen i Stockholm.

För två år sedan vägde 10 procent
av de 4-åriga pojkarna i Stockholm
för mycket. I dag är siffran 7,5 procent.
Även bland flickorna är minskningen tydlig.

Samma sak rapporteras
från flera andra delar av landet.
Antalet feta barn minskar inte överallt,
men de blir i alla fall inte fler.

Störst problem är det i Västernorrland
där var femte 4-åring väger för mycket.

Anledningen till förbättringarna i landet
är troligen att fler föräldrar tänker
på att ge barnen bra mat.
Feta barn har också fått bättre hjälp
de senaste åren.


30 juni 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera