Sverige

Hälften av killarna får stödundervisning i skolan

Nästan varannan elev i grundskolan
måste ha stödundervisning i något ämne.
Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.
Siffrorna är från år 2003.

Det är fler pojkar än flickor som får stödundervisning
någon gång under skoltiden.
Hälften av killarna får stödundervisning,
men bara fyra av tio tjejer får det.
Stödundervisning är vanligast i de lägre årskurserna.

Trots att så många elever får stödundervisning
lämnar var tionde elev grundskolan
utan betyg som gör att de kan gå på gymnasiet.

8 SIDOR/TT


2 oktober 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera