Sverige

Tre forskare delar på Nobelpriset i medicin

Nobelpriset i medicin delas
mellan tre forskare.
Harald zur Hausen från Tyskland
får priset för att han upptäckte de virus
som orsakar cancer i livmodern.
Hausen får hälften av prissumman.

Franciose Barré-Sinoussi
och Luc Montagnier från Frankrike
får priset för att de upptäckte viruset hiv
som ger sjukdomen aids.
De båda forskarna får dela
på halva prissumman.

Hausens upptäckt av virusen
HPV 16 och HPV 18 har gjort att man
nu kan vaccinera unga kvinnor
mot cancer i livmodern.
Vaccinet skyddar nästan helt mot sjukdomen.

Montagniers och Barré-Sinoussis
upptäckt av hiv-viruset ledde
till att forskarna kunde tillverka de mediciner
som bromsar sjukdomen aids.

Många experter är förvånade över
att forskaren Robert Gallo inte får vara med
och dela på årets pris.
Han säger själv att det var han som
upptäckte hiv och en del forskare
håller med honom.


7 oktober 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera