Sverige

Fler nationella prov i skolan

Nästa höst kommer det att bli fler nationella prov
i skolorna. Det har regeringen bestämt.
I tredje klass ska alla elever
ha prov i läsning, skrivning och räkning.

I dag har de nationella proven för femteklasserna
varit frivilliga. Det blir de inte längre.
Alla ska göra proven.

I nian blir det ytterligare ett prov.
Det blir antingen i kemi, fysik eller biologi.


4 november 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera