Sverige

Lättare att komma till Sverige och jobba

Nu blir det lättare för människor från andra länder
att komma till Sverige och arbeta.
Riksdagen har bestämt att Sverige ska få nya regler.

De gamla reglerna har gjort det svårt
för människor från länder som inte
är med i EU. Det har varit problem för dem
att komma till Sverige och jobba.
Innan någon fick tillstånd gjorde
Arbetsförmedlingen en undersökning.
Den skulle visa om det fanns folk i Sverige
eller resten av EU som var lämpliga jobbet.
Då blev det inte något tillstånd.

Med de nya reglerna blir det företagen
som får avgöra det.
Många företag har varit missnöjda
med de gamla reglerna.
Om de velat anställa någon från ett land
utanför EU har det varit krångligt.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet
röstade nej till de nya reglerna.
De vill att en myndighet ska avgöra
vem som ska få jobba i Sverige.


13 november 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera