Sverige

Tio gymnasieskolor får starta elitklasser

Tio svenska gymnasieskolor får starta
något som kallas spetsutbildningar i höst.
Dit ska elever som är speciellt bra
i ett ämne kunna söka.
Eleverna tas inte bara in på betyg.
Skolorna får själva välja ut duktiga elever
genom till exempel prov och intervjuer.

Tidigare har det bara varit tillåtet att ha
sådana specialklasser inom idrott och konst.
Men nu har regeringen bestämt sig för att
tillåta även andra ämnen på försök.
Försöket ska pågå i fem år,
skriver tidningen Dagens Nyheter.

Tio spetsklasser ska det bli i Sverige.
Ämnena är: historia, fysik, matematik,
samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Skolorna som ska få starta elitklasserna är:

– Katedralskolan i Lund, historia
– Polhemskolan i Lund, fysik
– Danderyds gymnasium i Stockholm, matematik
– Globala gymnasiet i Stockholm, samhällsvetenskap med global inriktning
– Europaskolan i Strängnäs, naturvetenskap
– Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona, matematik
– Fässbergsgymnasiet i Mölndal, samhällsvetenskap
– Härnösands gymnasium, biomedicin
– Luleå gymnasieby, matematik
– Vasaskolan i Gävle, humaniora


15 januari 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera