Sverige

Nya bilar blir allt renare

Utsläppen av koldioxid från
nya bensin- och diesel-bilar minskar i Sverige.
Nya bilar släppte år 2008 ut fem procent
mindre koldioxid jämfört med året innan.

Men bilarna i Sverige släpper fortfarande
ut mer koldioxid än bilar i andra EU-länder.
En bil i EU släpper i genomsnitt ut
158 gram koldioxid per kilometer.
För en bil i Sverige är siffran 173 gram
per kilometer.

För att minska utsläppen ännu mer
måste de som köper bil leta efter mindre
bilar som drar mindre bränsle,
säger Kjell Andersson
på Naturvårdsverket.


26 mars 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera