Sverker Göranson blir ny ÖB

Sverige

Sverker Göranson blir ny ÖB

Sverige ska få en ny ÖB, överbefälhavare.
Den nye ÖBn heter Sverker Göranson.
Som ÖB blir han chef över det svenska försvaret.
Han tar över jobbet från Håkan Syrén den 25 mars.

Sverker Göranson har arbetat länge i armén.
Han har bland annat varit i Bosnien.

8 SIDOR/TT


9 mars 2009