Sverige

Skola anklagas för trakasserier av elev

En elev på vuxenutbildningen i Västerås
säger att han blev trakasserad på skolan.
Mannen säger att han blev illa behandlad
för sin muslimska tro.
Den 24-årige eleven säger att en lärare
sade elaka saker om islam och muslimer.

Nu säger Diskrimineringsombudsmannen, DO,
att skolan ska betala skadestånd till mannen.
100 tusen kronor ska skolan betala, säger DO.

Skolans rektor säger att inget
av det eleven sagt är sant.

– Jag tror helt och hållet
på den här läraren. Bråket mellan dem
handlade om andra saker,
bland annat hade eleven fått skäll för
att han kom för sent, säger rektorn.


6 maj 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?